Тестове: 4ти клас

Тестове за 4 клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 4-ти клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по БЕЛ за IV клас, 29 май 2023 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

29 май 2023 г.

Тест по математика за IV клас, 2023 г.

4ти клас - Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

В ІV КЛАС ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА

30 май 2023 г.

Тест по математика за IV клас, 2022 г.

4ти клас - Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

В ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА

27 май 2022 г.

Тест по БЕЛ за IV клас 26 май 2022 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

В ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

26 май 2022 г.

НВО по БЕЛ IV клас 27 май 2021 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ІV КЛАС

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

27 май 2021 г. 

Тест по математика за IV клас, 2021

4ти клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС, 28 май 2021 г.

Тест по математика за IV клас, 2020

4ти клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – IV клас /p>

Примерен тест

Тест по БЕЛ за IV клас, 9 май 2019 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

09 май 2019 г.

Тест по математика за IV клас, 2019

4ти клас - Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2019 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас, 2019

4ти клас - Човекът и обществото

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 14 май 2019 г.

Тест по човекът и прородата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 16 май 2019 г.

Международно състезание “Европейско Кенгуру”, 2016

4ти клас - Математически състезания


Международно състезание “Европейско Кенгуру”

 19 март 2016 г. ТЕМА за 3 и 4 клас

 

Международно състезание “Европейско Кенгуру”, 2017

4ти клас - Математически състезания

Международно състезание “Европейско Кенгуру”

 18 март 2017 г. ТЕМА за 4 клас

 

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 2018

4ти клас - Човекът и природата

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
17 май 2018 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
16 май 2017 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
16 май 2018 г.

Тест по математика за IV клас, 2018

4ти клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС
14 май 2018 г.

Тест по Български език и литература за IV клас, 2018

4ти клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
10 май 2018 г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 2017

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

МОН, 15 май 2017 г.

Тест по математика за IV клас, 2017

4ти клас - Математика

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА

МОН, 12 май 2017 г.

 

Тест по Български език и литература за IV клас, 2017

4ти клас - Бълг. ез. и литература

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
10 май 2017 г.

Международно състезание “Европейско Кенгуру”, 2015

4ти клас - Математически състезания

Международно състезание “Европейско Кенгуру”

 22 март 2015 г. ТЕМА за 3 и 4 клас

Тест по Човекът и обществото за IV клас, 2016

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

16 май 2016 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас, 2016

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
МОН, 13 май 2016 г.

Тест по Български език и литература за IV клас, 12 май 2016

4ти клас - Бълг. ез. и литература

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

12 май 2016 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас, 2015 г.

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

МОН, 12.05.2015 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас, 2015

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
МОН, 13 май 2015 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ ЗА IV клас, 2015

4ти клас - Бълг. ез. и литература

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

Тест по Български език и литература за IV клас,

7 май 2015 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА IV кл. 2016 г.

4ти клас - Математика

 МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2016 г. 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА IV кл. 2015 г.

4ти клас - Математика

 МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 8 май 2015 г. 

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
13 май 2014 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
12 май 2014 г.
 

Тест по математика за IV клас, 2014

4ти клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

8 май 2014 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
15 май 2013 г.

Тест по Български език и литература за IV клас, 2010

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

Май, 2010 г.

Тест по Български език и литература за IV клас

4ти клас - Бълг. ез. и литература

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

Тест по Български език и литература за IV клас, 2008

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

13 май 2008 г.

Тест по математика за IV клас, 2007

4ти клас - Математика

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

2007 г.

Тест по математика за IV клас, 2008

4ти клас - Математика

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

14 май 2008 г.

Тест по математика за IV клас, 2009

4ти клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

12 май 2009 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ ЗА IV клас, 2014

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

Тест по Български език и литература за IV клас

6 май 2014 г.

Тест по математика за IV клас, 2010

4ти клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка и качеството на образованието

11 май 2010 г.  

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието 12 май 2010 г. 

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществотоМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка и качеството на образованието 13 май 2010 г.  

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществото

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
16 май 2008 г.  

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май, 2008 г.

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществото

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май 2009 г.

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
14 май 2009 г.