Тестове: 4ти клас

Тестове за 4 клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 4-ти клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
16 май 2018 г.

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

4ти клас - Бълг. ез. и литература

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
10 май 2018 г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 2018

4ти клас - Човекът и природата

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
17 май 2018 г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 14 май 2018 г.

4ти клас - Математика

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС
14 май 2018 г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 2017

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

МОН, 15 май 2017 г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

4ти клас - Бълг. ез. и литература

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
10 май 2017 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
16 май 2017 г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 12 май 2017 г.

4ти клас - Математика

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА

МОН, 12 май 2017 г.

 

Тест по Човекът и обществото за IV клас, 2016

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

16 май 2016 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас, 2016

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
МОН, 13 май 2016 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА IV кл.

4ти клас - Математика

 МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2016 г. 

Тест по бьлгарски език и литература за IV клас

4ти клас - Бълг. ез. и литература

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

12 май 2016 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ ЗА IV кл.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 7 май 2015 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас, 2015

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
МОН, 13 май 2015 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас, 2015 г.

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

МОН, 12.05.2015 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
13 май 2014 г.

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

Май, 2010 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
12 май 2014 г.
 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТКИКА ЗА ІV КЛАС, 2014 г.

4ти клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

8 май 2014 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
15 май 2013 г.

Тест по бьлгарски език и литература за IV клас

4ти клас - Бълг. ез. и литература

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществото

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
16 май 2008 г.  

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществотоМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка и качеството на образованието 13 май 2010 г.  

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществото

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май 2009 г.

Тест по бълг. език и литература за IV клас

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

13 май 2008 г.

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието 12 май 2010 г. 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ ЗА IV кл.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 6 май 2014 г.

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
14 май 2009 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май, 2008 г.

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

14 май 2008 г.

Тест по математика за IV клас

4ти клас - МатематикаМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка и качеството на образованието 11 май 2010 г.  

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

2007 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА IV кл.

4ти клас - Математика

 МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 8 май 2015 г. 

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС, 2014 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

Това е тестът от последното Външно оценяване по БЕЛ, 06.05.2014 г.

В теста ще намерите:

текст на диктовката, критерии за оценка на диктовката

текст и въпроси към текста, приемливи отговори на въпросите.

Тестът е въведен само за преглеждане! НЕ Е за решаване !!!

 

Тест по математика за IV клас

4ти клас - МатематикаМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието 12 май 2009 г

Международно състезание “Европейско Кенгуру”, 2015

4ти клас - Математически състезания

Международно състезание “Европейско Кенгуру”

 22 март 2015 г. ТЕМА за 3 и 4 клас

Международно състезание “Европейско Кенгуру”, 2017

4ти клас - Математически състезания

Международно състезание “Европейско Кенгуру”

 18 март 2017 г. ТЕМА за 4 клас

 

Международно състезание “Европейско Кенгуру”, 2016

4ти клас - Математически състезания


Международно състезание “Европейско Кенгуру”

 19 март 2016 г. ТЕМА за 3 и 4 клас

 

Тест по математика за IV клас, 2019

4ти клас - Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2019 г.

Тест по Български език и литература за IV клас, 2019

4ти клас - Бълг. ез. и литература

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 09 май 2019 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас, 2019

4ти клас - Човекът и обществото

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 14 май 2019 г.

Тест по човекът и прородата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 16 май 2019 г.