Тестове: 5и клас - Математика

Тест по математика за 5 клас

5и клас - Математика

Тест по математика за V клас

5и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЮНИ, 2009 г.

Тест по математика за V клас

5и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

4 юни 2010 г.

Тест по математика за V клас

5и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
14 май 2008 г.