Тестове: 5и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Компютърна презентация

5и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Програма Paint

5и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Компютърна система

5и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Компютърна текстообработка (вариант 3)

5и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Компютърна текстообработка (вариант 2)

5и клас - Информационни технологии

Изходно ниво по ИТ 5 клас

5и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Компютърна текстообработка (вариант 1)

5и клас - Информационни технологии