Тестове: 5и клас

Тест по история и цивилизация (вариант 7)

5и клас - История

Тест от 5и клас - История - Външно оценяване

Тест по ИТ - Компютърна презентация

5и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Програма Paint

5и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Компютърна система

5и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Компютърна текстообработка (вариант 3)

5и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Компютърна текстообработка (вариант 2)

5и клас - Информационни технологии

Изходно ниво по ИТ 5 клас

5и клас - Информационни технологии

Тест по математика за 5 клас

5и клас - Математика

Тест по ИТ - Компютърна текстообработка (вариант 1)

5и клас - Информационни технологии

Тест 3 по английски език за V клас

5и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

2008

Тест 2 по английски език за V клас

5и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
2009

Тест 1 по английски език за V клас

5и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
2010

Тест по математика за V клас

5и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЮНИ, 2009 г.

Тест по човекът и природата за V клас

5и клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
15 май 2008 г.

Тест по човекът и природата за V клас

5и клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

2010 г.  

География на Африка

5и клас - География

Тест по география и икономика за V клас

5и клас - ГеографияМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 9 юни 2010 г.

Тест по бълг.език и литература за V клас

5и клас - Бълг. ез. и литератураМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО юни 2010 г.

Тест по математика за V клас

5и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

4 юни 2010 г.

Тест по бълг.език и литература за V клас

5и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В V КЛАС – ЮНИ, 2009 г.

Тест по човекът и природата за V клас

5и клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – ЮНИ, 2009 г.

Тест по география и икономика за V клас

5и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

19 май 2008 г.

Тест по бълг. език и литература за V клас

5и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

13 май 2008 г.

Тест по математика за V клас

5и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
14 май 2008 г.