Тестове: Езици - Руски

Елементарно ниво - ТЕУ = А1

Това ниво предполага елементарни комуникативни способности в общуването с носителите на езика в не голям брой ситуациис ограничен брой езикови средства.

Базово сертификационно ниво – ТБУ = А2

Завършването на това ниво позволява на кандидата да задоволява най-необходимите комуникативни потребности в определени ситуации, свързани с всекидневния живот при комуникацията си с носителите на езика. Това ниво обезпечава минимално необходимата база за извършване на комуникация в каквато и да било професионална дейност и в работна среда.

Първо ниво – ТРКИ-1 = В1

Достигането на това ниво позволява на кандидата да удовлетворява основните комуникативни потребности в реални ситуации на общуване с носителите на езика в битови и социално-културни сфери. Наличието на този сертификат е необходим за постъпване във висшите училища на Руската федерация.

Второ сертификационно ниво – ТРКИ-2 = В2

Това ниво предполага висока комуникативна компетентност във всички сфери на общуването. То позволява извършването на професионална дейност на руски език в качеството на специалист в инженерно-технически, естественонаучен или хуманитарен профил с изключение на специалисти филолози, преводачи, редактори, журналисти и др. Наличието на този сертификат е необходим за получаването на диплома за бакалавър или магистър по изброените по горе специалности.

Трето сертификационно ниво – ТРКИ-3 = С1

Това ниво дава право на работа по специалностите бакалавър филолог, преводач, редактор, журналист, мениджър и др. в руско езична среда. Наличието на този сертификат е необходимо за получаване на диплома по изброените по горе специалности и право на преподаване на руски език като чужд.

Четвърто сертификационно ниво – ТРКИ-4 = С2

Завършването на това ниво потвърждава високата степен на владеене на руски език близка до нивото на носител на езика. Наличието на този сертификат е необходимо за получаване на диплома – магистър филолог и дава право на всички видове преподавателска и научноизследователска дейност в сферата на руския език.

 Тук можете да откриете тестове за определяне на езиковата Ви компетентност по английски, немски, руски и испански език. Предоставяме ви и тестове за самоподготовка с различна степен на трудност.