Тестове: Езици - Английски

 Тези тестове ще Ви помогнат да определите нивото на знанията си по английски език в съответствие с британската и Европейската система за оценка на знанията по английски език. Предлагаме ви и тест на Кеймбридж - най-авторитетния тест, потвърждаващ езиковите компетентности. След като решите тези тестове Вие ще имате възможността да подберете най-подходящия за Вас курс за обучение, а кой именно зависи единствено от вашите цели.

нива на Кеймбридж

нива според Европейската езикова рамка

Езикови умения според нивата

 

KET

A1: Beginner

Тук се включват най-основните познания за езика по най-широк спектър от теми. На граматическо ниво е присъщо умението да се разбира и да се съставят прости изречения, ориентирани както към настоящето, така и към миналото, и към бъдещето.

KET

A2: Еlementary

Обучаващият се трябва да владее базови компетентности на разговорната реч и да умее да провежда диалози на обща тематика. Предоставя се основна информация за: семейство и приятели; професии; навици; дейности, свързани с ежедневието; предпочитания; храна; облекло; здраве; чувства; посоки.

PET

B1: Pre-Intermediate

Можете да съставите молба, описателно съчинение, разказ, както и по-обширно неофициално писмо. Вие разбирате основни моменти, когато носителят на езика говори ясно по познати теми, свързани с работа, училище, свободно време. Можете да се справи в повечето ситуации, които биха възникнали по време на пътуване в район, където се говори на езика. 
Бихте могли да произведете кратък свързан текст по теми, които са ви познати или представляват интерес за вас. 

FCE

B2: Inermediate

Тези, които владеят нивото могат да разбират основния смисъл на по-сложни изложения по конкретни и абстрактни теми, включително технически дискусии от тяхната сфера на специализация. Могат да общуват значително гладко и свободно с носители на езика, което позволява и на двете страни да контактуват с лекота. Умеят строго да разграничават разговорен от книжовен език и да изпълняват различни по стил и вид писмени задачи като: писма, есета, съчинения и доклади. 

CAE

C1: Upper-Inermediate

Подходящ е за хора, които умеят да комуникира свободно и изразяват мотивирани позиции по практически неограничен кръг от теми. Може да се обобщава информация от различни източници в говорна и писмена форма, като се пресъздават аргументи и фактология в стройна презентация. Създават се сложни по структура, съдържание и изразни средства текстове като официални и неофициални писма, критични отзиви за книги или филми, доклади, статии. 

CPE

C2: Advanced

Това е най-високото ниво на владеене на английски език. Подходящ е за хора, които използват английски професионално или за обучение. Това ниво е присъщо за този, който умее да разбира с лекота практически всичко, което слуша или чете и да се изразява естествено с голяма точност и гладкост на изказа, като разграничава тънкости и нюанси на значението дори и в по-сложни ситуации.


Tenses

Езици - Английски

Местоимение / Demonstrative Pronouns

Езици - Английски

Предлог / Prepositions 2

Езици - Английски

Съществително име / Noun 3

Езици - Английски

Съюз / Conjunction 3

Езици - Английски

Съюз / Conjunction 2

Езици - Английски

Съюз / English Grammar Rules - The Conjunction

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Съществително име / Noun 2

Езици - Английски

Съществително име / Noun

Езици - Английски

Съществително име / English Grammar Rules - Noun

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Прилагателно име / Adjectives

Езици - Английски

Прилагателно име / English Grammar Rules - The adjective

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Предлог / Prepositions

Езици - Английски

Предлог / English Grammar Rules - Prepositions

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Наречие / Adverbs 2

Езици - Английски

Наречие / Adverbs

Езици - Английски

Наречие / English Grammar Rules - Adverb

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Местоимение / Pronouns 2

Езици - Английски

Местоимение / Pronouns

Езици - Английски

Местоимение / English Grammar Rules - Pronouns

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Глагол / Regular and Irregular Verbs

Езици - Английски

Глагол / English Grammar Rules - Verb

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Съставни наречия / English Grammar Rules - Relative clauses

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Страдателен залог / English Grammar Rules - Passive Voice

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Непряка реч / Indirect speech 2

Езици - Английски

Непряка реч / Indirect speech

Езици - Английски

Непряка реч / English Grammar Rules - Direct and Indirect Speach

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Времена / Conditional Sentences

Езици - Английски

Времена / English Grammar Rules - Conditional Tense

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Future Perfect tense

Езици - Английски

Use the verbs in brackets to make the future perfect tense.

Времена / Future in the past

Езици - Английски

Времена / Past Perfect Progressive

Езици - Английски

Времена / The Present Perfect / The Present Perfect Continous

Езици - Английски

Put the verbs in the correct tense (Present Perfect Simple or Present Perfect Progressive)

Времена / The Present Perfect

Езици - Английски

 Choose the correct variant:

Времена / The Present Simple Tense

Езици - Английски

Съюз / Conjunction

Езици - Английски

Choose the correct variant: 

Времена / The Future Continuous Tense

Езици - Английски

Времена / Simple Future Test

Езици - Английски

Времена / Past Simple or Past Continuous

Езици - Английски

Choose Past Simple or Past Continuous

Времена / Present Simple or Present Continuous

Езици - Английски

 Complete these sentences below using either the present simple or present continuous.

Глагол / Auxiliary Verbs

Езици - Английски

Глагол / Choose the correct forms of the verb

Езици - Английски

 This exercise is intermediate level

Прилагателно или наречие / Adjective or Adverb

Езици - Английски

Choose the correct answer.

Времена / Past Simple Tense

Езици - Английски

All you have to do is complete the sentences using the past simple tense. 

Местоимение / Subject Pronoun or Object Pronoun

Езици - Английски

 Choosing between Subject Pronoun or Object Pronouns

Съществително име / Add the correct plural nouns

Езици - Английски

 Add the correct plural nouns to these sentences. 

Прилагателно + предлог / Adjectives plus prepositions

Езици - Английски

 Test you knowledge of adjectives followed by the prepositions. Complete the sentences with the correct missing preposition.

Прилагателно, стъществително или наречие / Adjective, Noun or Adverb

Езици - Английски

 Take a look at the following ten sentences and decide if the missing word is an adjective, noun or adverb. Many of these word-forms are confused by English learners. 

Предлог / Choose the correct preposition 2

Езици - Английски

  Take a look at the ten sentences and choose the correct preposition.

Предлог / Complete the sentences with the correct preposition.

Езици - Английски

 Test you knowledge of adjectives followed by the prepositions. Complete the sentences with the correct missing preposition.

Предлог / Choose the correct preposition.

Езици - Английски

Входящ тест за определяне на нивото по английски език 1

Езици - Английски

Този тест ще определи Вашето ниво на владеене на английски език съгласно Общата европейска езикова рамка. Тестът обхваща всички нивата от Elementary до Advanced. Необходими са ви около 30 минути, за да го преминете и да определите курса, който би бил най-подходящ за вашите познания. Резултатът от теста не може да се използва като доказателство за официална квалификация.

Входящ тест за определяне на нивото по английски език 2

Езици - Английски

 Този тест ще определи Вашето ниво на владеене на английски език съгласно Общата европейска езикова рамка. Тестът обхваща всички нива от Elementary до Advanced. Необходими са ви около 30 минути, за да го преминете и да определите курса, който би бил най-подходящ за вашите познания. Резултатът от теста не може да се използва като доказателство за официална квалификация.

Тест на Cambridge за определяне на нивото по английски език

Езици - Английски

 Това е бърз онлайн тест на Cambridge, който ще определи какво е нивото на знанията ви по английски език.
 Тук можете да откриете тестове за определяне на езиковата Ви компетентност по английски, немски, руски и испански език. Предоставяме ви и тестове за самоподготовка с различна степен на трудност.