Езици
РускиНемскиИспанскиАнглийски

Тестове: Езици

 Тук можете да откриете тестове за определяне на езиковата Ви компетентност по английски, немски, руски и испански език. Предоставяме ви и тестове за самоподготовка с различна степен на трудност. 

Тест на Cambridge за определяне на нивото по английски език

Езици - Английски

 Това е бърз онлайн тест на Cambridge, който ще определи какво е нивото на знанията ви по английски език.

Входящ тест за определяне на нивото по английски език 1

Езици - Английски

Този тест ще определи Вашето ниво на владеене на английски език съгласно Общата европейска езикова рамка. Тестът обхваща всички нивата от Elementary до Advanced. Необходими са ви около 30 минути, за да го преминете и да определите курса, който би бил най-подходящ за вашите познания. Резултатът от теста не може да се използва като доказателство за официална квалификация.

Времена / Past Simple or Past Continuous

Езици - Английски

Choose Past Simple or Past Continuous

Времена / Present Simple or Present Continuous

Езици - Английски

 Complete these sentences below using either the present simple or present continuous.

Входящ тест за определяне на нивото по английски език 2

Езици - Английски

 Този тест ще определи Вашето ниво на владеене на английски език съгласно Общата европейска езикова рамка. Тестът обхваща всички нива от Elementary до Advanced. Необходими са ви около 30 минути, за да го преминете и да определите курса, който би бил най-подходящ за вашите познания. Резултатът от теста не може да се използва като доказателство за официална квалификация.

Тест за определяне нивото на владеене на испански език 2

Езици - Испански

Чрез този тест Вие ще установите нивото си на владеене на испански език спрямо общоевропейската езикова рамка. Необходими са ви само 20 минути, за да отговорите на 40-те въпроса.

 

Времена / Past Simple Tense

Езици - Английски

All you have to do is complete the sentences using the past simple tense. 

Тест за определяне нивото на владеене на испански език

Езици - Испански

Този тест ще ви помогне не само да проверите степента на владеене на езика, но и да определите кое ниво е най-подходящо за вас.

Времена / The Present Perfect

Езици - Английски

 Choose the correct variant:

Предлог / Choose the correct preposition 2

Езици - Английски

  Take a look at the ten sentences and choose the correct preposition.

Времена / The Present Simple Tense

Езици - Английски

Глагол / Auxiliary Verbs

Езици - Английски

Времена / The Present Perfect / The Present Perfect Continous

Езици - Английски

Put the verbs in the correct tense (Present Perfect Simple or Present Perfect Progressive)

Времена / The Future Continuous Tense

Езици - Английски

Съществително име / Noun 3

Езици - Английски

Глагол / Choose the correct forms of the verb

Езици - Английски

 This exercise is intermediate level

Прилагателно или наречие / Adjective or Adverb

Езици - Английски

Choose the correct answer.

Предлог / Choose the correct preposition.

Езици - Английски

Непряка реч / Indirect speech

Езици - Английски

Времена / Conditional Sentences

Езици - Английски

Предлог / Prepositions 2

Езици - Английски

Предлог / Prepositions

Езици - Английски

Страдателен залог / English Grammar Rules - Passive Voice

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Глагол / Regular and Irregular Verbs

Езици - Английски

Прилагателно, стъществително или наречие / Adjective, Noun or Adverb

Езици - Английски

 Take a look at the following ten sentences and decide if the missing word is an adjective, noun or adverb. Many of these word-forms are confused by English learners. 

Съюз / Conjunction

Езици - Английски

Choose the correct variant: 

Времена / Simple Future Test

Езици - Английски

Съюз / Conjunction 2

Езици - Английски

Местоимение / Pronouns

Езици - Английски

Прилагателно + предлог / Adjectives plus prepositions

Езици - Английски

 Test you knowledge of adjectives followed by the prepositions. Complete the sentences with the correct missing preposition.

Предлог / Complete the sentences with the correct preposition.

Езици - Английски

 Test you knowledge of adjectives followed by the prepositions. Complete the sentences with the correct missing preposition.

Наречие / Adverbs 2

Езици - Английски

Времена / Past Perfect Progressive

Езици - Английски

Местоимение / Subject Pronoun or Object Pronoun

Езици - Английски

 Choosing between Subject Pronoun or Object Pronouns

Времена / Future in the past

Езици - Английски

Съществително име / Add the correct plural nouns

Езици - Английски

 Add the correct plural nouns to these sentences. 

Future Perfect tense

Езици - Английски

Use the verbs in brackets to make the future perfect tense.

Съюз / Conjunction 3

Езици - Английски

Съществително име / Noun

Езици - Английски

Прилагателно име / Adjectives

Езици - Английски

Съществително име / Noun 2

Езици - Английски

Наречие / Adverbs

Езици - Английски

Местоимение / Pronouns 2

Езици - Английски

Местоимение / Demonstrative Pronouns

Езици - Английски

Непряка реч / Indirect speech 2

Езици - Английски

Tenses

Езици - Английски

Съюз / English Grammar Rules - The Conjunction

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Съществително име / English Grammar Rules - Noun

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Прилагателно име / English Grammar Rules - The adjective

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Предлог / English Grammar Rules - Prepositions

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Наречие / English Grammar Rules - Adverb

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Местоимение / English Grammar Rules - Pronouns

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Глагол / English Grammar Rules - Verb

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Съставни наречия / English Grammar Rules - Relative clauses

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Непряка реч / English Grammar Rules - Direct and Indirect Speach

Езици - Английски

 English Grammar Rules

Времена / English Grammar Rules - Conditional Tense

Езици - Английски

 English Grammar Rules