Тестове: 12и клас - Испански

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
29 август 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
22 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
26 май 2017 г. – Вариант 1

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
31 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
29 август 2018 г. – Вариант 2