Тестове: 12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЗИ по български език и литература

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

20 май 2015 година

ДЗИ по български език и литература 2014

12и клас - Бълг. ез. и литература

Слято, полуслято и разделно писане, тест по български език,

12и клас - Бълг. ез. и литература

 Примерен тест за конкурсен изпит по български език