Тестове: 12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЗИ ПО БЕЛ 19 май 2023 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

ЧАСТ 1

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19 май 2023 година

ДЗИ по БЕЛ 19 май 2023 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

ЧАСТ 2 и ЧАСТ 3

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19 май 2023 година

ДЗИ по БЕЛ 24 август 2023 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

24 август 2023 година

ДЗИ по БЕЛ 18 май 2022 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

18 май 2022 година

ДЗИ по БЕЛ 25 август 2022 година ЧАСТ 1

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

25 август 2022 година

ЧАСТ 1

ДЗИ по БЕЛ 25 август 2022 година ЧАСТ 2

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

25 август 2022 година

ЧАСТ 2 и ЧАСТ 3

ДЗИ по БЕЛ 19 май 2021 година ЧАСТ 1

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19 май 2021 година

ПЪРВИ МОДУЛ

ДЗИ по БЕЛ, 2020

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1 юни 2020 година
ПЪРВИ МОДУЛ (60 минути)

ДЗИ по БЕЛ 21 май 2019 г

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

21 май 2019 година

ДЗИ по БЕЛ 28 август 2019 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

28 август 2019 година

ДЗИ по БЕЛ 28 август 2017 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

28 август 2017 година

 


 

 

ДЗИ по български език и литература

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

28 август 2018 година

 

ДЗИ по БЕЛ 21 май 2018 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

21 май 2018 година

 

ДЗИ по български език и литература 19 май 2017 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19 май 2017 година

 

Слято, полуслято и разделно писане, тест по български език,

12и клас - Бълг. ез. и литература

 Примерен тест за конкурсен изпит по български език

ДЗИ по български език и литература 2014

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЗИ по български език и литература

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

20 май 2015 година