Тестове: 12и клас - Математика

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

31.05.2019 г. – Вариант 2

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

29.08.2019 г. – Вариант 2

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

29.08.2017 г. – ВАРИАНТ 1

 

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

29.05.2018 г. – ВАРИАНТ 1

 

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

29.08.2018 г. – ВАРИАНТ 2

 

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

29.05.2017 г. – ВАРИАНТ 2

 

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

23.05.2018 г. – ВАРИАНТ 1

 

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

22.05.2017 г. – ВАРИАНТ 2

ДЗИ по математика 2014

12и клас - Математика

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

23.05.2014 г. – ВАРИАНТ 1