Тестове: 12и клас - Френски език

ДЗИ по френски език

12и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
29 август 2018 г. – Вариант 2

ДЗИ по френски език

12и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
31 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по френски език

12и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по френски език

12и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
26 май 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по френски език

12и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
22 май 2017 г. – Вариант 2