Тестове: 12и клас - Руски език

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
29 август 2017 г. – Вариант 1

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
22 май 2017 г. – Вариант 2

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
26 май 2017 г. – Вариант 1

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
29 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
29 август 2018 г. – Вариант 2