Тестове: 12и клас - цикъл "Философия"

ДЗИ по цикъл "философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

23 май 2019 г., Вариант 1

ДЗИ по цикъл "философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

28 май 2019 г., Вариант 2

дзи по цикъл "философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

29 август 2019 г., ВАРИАНТ № 2

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
23 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
29 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
29 август 2018 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
29 август 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
22 май 2017 г. – Вариант 2

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
30 май 2017 г. – Вариант 2