Тестове: 12и клас - Италиански език

ДЗИ по италиански език

12и клас - Италиански език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
22 май 2017 г. – Вариант 2

ДЗИ по италиански език

12и клас - Италиански език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по италиански език

12и клас - Италиански език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
31 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по италиански език

12и клас - Италиански език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
29 август 2018 г. – Вариант 2