Тестове: 12и клас - Химия и опазване на околната среда

ДЗИ по химия и опазване на околната среда

12и клас - Химия и опазване на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
23 май 2014 г. – Вариант 1