Тестове: 12и клас

ДЗИ ПО БЕЛ 19 май 2023 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

ЧАСТ 1

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19 май 2023 година

ДЗИ по БЕЛ 19 май 2023 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

ЧАСТ 2 и ЧАСТ 3

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19 май 2023 година

ДЗИ по БЕЛ 24 август 2023 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

24 август 2023 година

ДЗИ по БЕЛ 18 май 2022 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

18 май 2022 година

ДЗИ по БЕЛ 25 август 2022 година ЧАСТ 1

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

25 август 2022 година

ЧАСТ 1

ДЗИ по БЕЛ 25 август 2022 година ЧАСТ 2

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

25 август 2022 година

ЧАСТ 2 и ЧАСТ 3

ДЗИ по БЕЛ 19 май 2021 година ЧАСТ 1

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19 май 2021 година

ПЪРВИ МОДУЛ

ДЗИ по БЕЛ 19 май 2021 година ЧАСТ 2

12и клас - Бълг. ез. и литература

 ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19 май 2021 година

ВТОРИ И ТРЕТИ МОДУЛ

ДЗИ по БЕЛ, 2020

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1 юни 2020 година
ПЪРВИ МОДУЛ (60 минути)

ДЗИ по немски

12и клас - Немски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

23.05.2019г. - Вариант 1

ДЗИ по английски език

12и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

23 май 2019 г. ВАРИАНТ 1

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

23 май 2019 г. - Вариант 1

ДЗИ по исторя и цивилизация

12и клас - История

 ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

23 май 2019 г. – Вариант 1

ДЗИ по биология

12и клас - Биология

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

23 май 2019 г.– Вариант 1.

ДЗИ по цикъл "философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

23 май 2019 г., Вариант 1

ДЗИ по география и икономика

12и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

23 май 2019 г. – Вариант 1

ДЗИ по химия и опазване на околната среда

12и клас - Химия и опазване на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

30 май 2019 г. – Вариант 1

ДЗИ по БЕЛ 21 май 2019 г

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

21 май 2019 година

ДЗИ по биология

12и клас - Биология

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

28 май 2019 г. – Вариант 2.

ДЗИ по исторя и цивилизация

12и клас - История

 ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 31 май 2019 г. – Вариант 2

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

31.05.2019 г. – Вариант 2

ДЗИ по немски

12и клас - Немски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

29.05.2019 г. – Вариант 1

ДЗИ по английски език

12и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

29 май 2019 г. ВАРИАНТ 1

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

 ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 28 май 2019 г. - Вариант 2

ДЗИ по цикъл "философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

28 май 2019 г., Вариант 2

ДЗИ по география и икономика

12и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

30 май 2019 г. – Вариант 1

ДЗИ по немски

12и клас - Немски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

29.08.2019г. - Вариант 2

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

29.08.2019 г. – Вариант 2

ДЗИ по английски език

12и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

29 август 2019 г. ВАРИАНТ 2

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

 ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 29 август 2019 г. - Вариант 2

ДЗИ по биология

12и клас - Биология

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

29 август 2019 г.– Вариант 2.

дзи по цикъл "философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

29 август 2019 г., ВАРИАНТ № 2

ДЗИ по география и икономика

12и клас - География

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 29 август 2019 г. – Вариант 2

ДЗИ по исторя и цивилизация

12и клас - История

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

29 август 2019 г. – Вариант 2

ДЗИ по БЕЛ 28 август 2019 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

28 август 2019 година

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
23 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
29 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
29 август 2018 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
29 август 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
22 май 2017 г. – Вариант 2

ДЗИ по цикъл "Философия"

12и клас - цикъл "Философия"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
30 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по италиански език

12и клас - Италиански език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
22 май 2017 г. – Вариант 2

ДЗИ по италиански език

12и клас - Италиански език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по италиански език

12и клас - Италиански език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
31 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по италиански език

12и клас - Италиански език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
29 август 2018 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по френски език

12и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
29 август 2018 г. – Вариант 2

ДЗИ по френски език

12и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
31 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по френски език

12и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по френски език

12и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
26 май 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по френски език

12и клас - Френски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
22 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
29 август 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
22 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
26 май 2017 г. – Вариант 1

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
31 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по испански език

12и клас - Испански

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
29 август 2018 г. – Вариант 2

ДЗИ по немски език

12и клас - Немски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
29 август 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по немски език

12и клас - Немски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
22 май 2017 г. – Вариант 2

ДЗИ по немски език

12и клас - Немски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
26 май 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по немски език

12и клас - Немски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по немски език

12и клас - Немски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
29 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по немски език

12и клас - Немски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
29 август 2018 г. – Вариант 2

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
29 август 2017 г. – Вариант 1

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
22 май 2017 г. – Вариант 2

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
26 май 2017 г. – Вариант 1

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
29 май 2018 г. – Вариант 1

ДЗИ по руски език

12и клас - Руски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
29 август 2018 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по английски език

12и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по английски език

12и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
26 май 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по английски език

12и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
22 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по английски език

12и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
30 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по английски език

12и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
29 август 2018 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по английски език

12и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
29 август 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

29.08.2017 г. – ВАРИАНТ 1

 

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

29.05.2018 г. – ВАРИАНТ 1

 

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

29.08.2018 г. – ВАРИАНТ 2

 

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

29.05.2017 г. – ВАРИАНТ 2

 

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

23.05.2018 г. – ВАРИАНТ 1

 

ДЗИ по математика

12и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

22.05.2017 г. – ВАРИАНТ 2

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
31 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
29 август 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
30 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
29 август 2018 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
23 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
22 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по химия и опазване на околната среда

12и клас - Химия и опазване на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
29 август 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по химия и опазване на околната среда

12и клас - Химия и опазване на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
30 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по химия и опазване на околната среда

12и клас - Химия и опазване на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
29 август 2018 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по химия и опазване на околната среда

12и клас - Химия и опазване на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
23 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по химия и опазване на околната среда

12и клас - Химия и опазване на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
22 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по химия и опазване на околната среда

12и клас - Химия и опазване на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
01 юни 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по БЕЛ 28 август 2017 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

28 август 2017 година

 


 

 

ДЗИ по български език и литература

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

28 август 2018 година

 

ДЗИ по БЕЛ 21 май 2018 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

21 май 2018 година

 

ДЗИ по български език и литература 19 май 2017 г.

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19 май 2017 година

 

ДЗИ по биология

12и клас - Биология

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
29 август 2017 г. – Вариант 1.

 

ДЗИ по биология

12и клас - Биология

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
22 май 2017 г. – Вариант 2.

 

ДЗИ по биология

12и клас - Биология

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
23 май 2018 г. – Вариант 1.

 

ДЗИ по биология

12и клас - Биология

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
29 август 2018 г. – Вариант 2.

 

ДЗИ по биология

12и клас - Биология

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
30 май 2018 г. – Вариант 1.

 

ДЗИ по биология

12и клас - Биология

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
31 май 2017 г. – Вариант 2.

 

ДЗИ по география и икономика

12и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
29 август 2017 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по география и икономика

12и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
23 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по география и икономика

12и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
29 август 2018 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по география и икономика

12и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
31 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по география и икономика

12и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
31 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по география и икономика

12и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
22 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по история и цивилизация

12и клас - История

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

29 август 2017 г. – Вариант 1

 

 

ДЗИ по история и цивилизация

12и клас - История

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

01 юни 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по история и цивилизация

12и клас - История

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

29 август 2018 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по история и цивилизация

12и клас - История

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

23 май 2018 г. – Вариант 1

 

ДЗИ по история и цивилизация

12и клас - История

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

31 май 2017 г. – Вариант 2

 

ДЗИ по история и цивилизация

12и клас - История

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

22 май 2017 г. – Вариант 2

 

Слято, полуслято и разделно писане, тест по български език,

12и клас - Бълг. ез. и литература

 Примерен тест за конкурсен изпит по български език

ДЗИ по български език и литература 2014

12и клас - Бълг. ез. и литература

ДЗИ по биология

12и клас - Биология

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
23 май 2014 г. – Вариант 1.

ДЗИ по история и цивилизация

12и клас - История

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

23 май 2014 г. – Вариант 1

ДЗИ по химия и опазване на околната среда

12и клас - Химия и опазване на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
23 май 2014 г. – Вариант 1

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
23 май 2014 г. – Вариант 1

ДЗИ по география и икономика

12и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
23 май 2014 г. – Вариант 1

ДЗИ по български език и литература

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

20 май 2015 година

ДЗИ по математика 2014

12и клас - Математика

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

23.05.2014 г. – ВАРИАНТ 1