Тестове: 12и клас

ДЗИ по български език и литература

12и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

20 май 2015 година

ДЗИ по биология

12и клас - Биология

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
23 май 2014 г. – Вариант 1.

ДЗИ по география и икономика

12и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
23 май 2014 г. – Вариант 1

ДЗИ по математика 2014

12и клас - Математика

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

23.05.2014 г. – ВАРИАНТ 1

ДЗИ по история и цивилизация

12и клас - История

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

23 май 2014 г. – Вариант 1

ДЗИ по български език и литература 2014

12и клас - Бълг. ез. и литература

Слято, полуслято и разделно писане, тест по български език,

12и клас - Бълг. ез. и литература

 Примерен тест за конкурсен изпит по български език

ДЗИ по химия и опазване на околната среда

12и клас - Химия и опазване на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
23 май 2014 г. – Вариант 1

ДЗИ по физика и астрономия

12и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
23 май 2014 г. – Вариант 1