Тестове: 6и клас - Английски език

Тест 2 по английски език за VI клас

6и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
2009

Тест 1 по английски език за VI клас

6и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
2010