Тестове: 6и клас - Бълг. ез. и литература

Тест по бълг.език и литература за VI кл.

6и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЮНИ 2010 г.

Тест по бълг. език и литература за VI клас

6и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІ КЛАС – ЮНИ, 2009 г.
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА