Тестове: 6и клас - Математика

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

4 юни 2010 г.  

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІ КЛАС – ЮНИ, 2009 г.
МАТЕМАТИКА