Тестове: 6и клас

География на Азия - вариант 5

6и клас - География

География на Азия - вариант 4

6и клас - География

География на Азия - вариант 3

6и клас - География


Ислямският свят (VII - X в.)

6и клас - История

Носители на информация

6и клас - Информационни технологии

Иформационни технологии, 6. клас, Операционна система и носители на информация

6и клас - Информационни технологии

Иформационни технологии, 6. клас
Операционна система и носители на информация

Тест по ИТ - Компютърна презентация

6и клас - Информационни технологии

География на Азия - вариант 1

6и клас - География

Операционна и файлова система

6и клас - Информационни технологии

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика

Тест 2 по английски език за VI клас

6и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
2009

Тест 1 по английски език за VI клас

6и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
2010

География на Азия - вариант 2

6и клас - География

География на Южна Америка

6и клас - География

Тест по бълг.език и литература за VI кл.

6и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЮНИ 2010 г.

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

4 юни 2010 г.  

Тест по човекът и природата за VІ клас

6и клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2010 г. 

Тест по бълг. език и литература за VI клас

6и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІ КЛАС – ЮНИ, 2009 г.
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІ КЛАС – ЮНИ, 2009 г.
МАТЕМАТИКА