НВО 4 клас, 2021 г.

Български език и литература – 27 май, 10:00 ч.

Математика – 28 май, 10:00 ч.


НВО 7 клас, 2021 г.

Български език и литература – 11 юни, 09:00 ч.

Математика – 14 май, 09:00 ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 15 юни, 09:00 ч.


НВО X клас, 2021 г.

Български език и литература – 11 юни, 08:00 ч.

Математика – 14 юни, 08:00 ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 15 юни, 08:00 ч.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 16–18 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)


ЕЛЕКТРОННИ КЛАСОВЕ
Система за създаване и решаване на тестове

Свободна платформа за създаването на електронни класове и въвеждането на изпитни тестове към тях. Всеки учител може да въведе свои собствени тестове и да проследи кой и как ги е решавал.


>>>      class.bgtest.eu      <<<