7и клас
МатематикаБълг. ез. и литератураИсторияГеографияАнглийски езикФизика и астрономияХимия и опазване на околната средаБиология и здравно образованиеГеография и икономикаИнформационни технологии

Тестове: 7и клас - История

Тест по истоpия за VII клас

7и клас - История

Тест по история и цивилизация за VII кл.

7и клас - История

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ"