Тестове: 7и клас - История

Тест по истоpия за VII клас

7и клас - История - Външно оценяване

Тест по история и цивилизация за VII кл.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ"

7и клас - История - Външно оценяване