Тестове: 7и клас

Тестове за 7. клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 7-и клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по български език и литература за VII клас

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
21 МАЙ 2013 г.
ВАРИАНТ 2

Тест по география и икономика за VII кл.

7и клас - География

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ,ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ"  

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

 МАТЕМАТИКА 7. КЛАС

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 23 МАЙ 2014

Вариант 2
ПЪРВИ МОДУЛ

Тест по биология и здравно образование за VII кл.

7и клас - Биология и здравно образование

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ" 

Тест по история и цивилизация за VII кл.

7и клас - История

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ"

Тест по химия и опазване на околната среда за VII кл.

7и клас - Химия и опазване на околната средаМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"

Тест по истоpия за VII клас

7и клас - История

Тест по български език и литература за VII клас

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

2011/2012 г.

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Английски език

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 23 МАЙ 2013 Г.

ПЪРВИ МОДУЛ

Тест по физика и астрономия за VII клас

7и клас - Физика и астрономия

Тест по биология и здравно образование за VII клас

7и клас - Биология и здравно образование

Тест по бълг.език и литература за VII кл.

7и клас - Бълг. ез. и литератураМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

27 май 2010 г.

Тест по български език и литература за VII клас

7и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

27 МАЙ 2011 г.

Тест по физика и астрономия за VII кл.

7и клас - Физика и астрономия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"  

Тест по английски език за VII клас

7и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
2010

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 28 МАЙ 2012 г.

ПЪРВИ МОДУЛ

Тест по химия и опазване на околната среда за VII кл

7и клас - Химия и опазване на околната среда

Тест по математика за VII кл. - Първи модул

7и клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

31 май 2010 г.

Програма MS Word

7и клас - Информационни технологии

Тест по математика за VII кл. - Първи модул

7и клас - МатематикаМинистерство на образованието,младежта и науката

2009-2010 ГОДИНА

Програма MS Excel

7и клас - Информационни технологии

Тест по български език и литература, 20 МАЙ 2015 г.

7и клас - Бълг. ез. и литература

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

VII клас, 20 МАЙ 2015 г.

Тест 1

7и клас - Математика

Тест по математика за VII клас

7и клас - Математика

30 май 2011

Тест 7

7и клас - Математика

Тест 2

7и клас - Математика

Тест 10

7и клас - Математика

Тест 4

7и клас - Математика

Тест 3

7и клас - Математика

Тест 9

7и клас - Математика

Тест 8

7и клас - Математика

Тест 5

7и клас - Математика

Тест 6

7и клас - Математика