Тестове: 4ти клас - Човекът и обществото

Тест по Човекът и обществото за IV клас

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
13 май 2014 г.

4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка и качеството на образованието

13 май 2010 г.  

4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
16 май 2008 г.  

4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май 2009 г.

4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване