4ти клас
МатематикаБълг. ез. и литератураЧовекът и обществотоЧовекът и природата

Тестове: 4ти клас

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
13 май 2014 г.

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
12 май 2014 г.
 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТКИКА ЗА ІV КЛАС, 2014 г.

4ти клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

8 май 2014 г.

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА   ОБРАЗОВАНИЕТО , МЛАДЕЖТА  И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

Май, 2010 г.

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
15 май 2013 г.

Тест по бьлгарски език и литература за IV клас

4ти клас - Бълг. ез. и литература

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
14 май 2009 г.

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществото

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май 2009 г.

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществото

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка и качеството на образованието

13 май 2010 г.  

Тест по бълг. език и литература за IV клас

4ти клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

13 май 2008 г.

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

4ти клас - Човекът и обществото

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
16 май 2008 г.  

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

12 май 2010 г. 

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата

Тест по човекът и природата за ΙV клас

4ти клас - Човекът и природата

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май, 2008 г.

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка и качеството на образованието

11 май 2010 г.  

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС, 2014 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература

Това е тестът от последното Външно оценяване по БЕЛ, 06.05.2014 г.

В теста ще намерите:

текст на диктовката, критерии за оценка на диктовката

текст и въпроси към текста, приемливи отговори на въпросите.

Тестът е въведен само за преглеждане! НЕ Е за решаване !!!

 

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

2007 г.

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАTА

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

12 май 2009 г

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

14 май 2008 г.