Тестове: 4ти клас

Тест по Човекът и природата за IV клас

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
15 май 2013 г.

4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

МИНИСТЕРСТВО НА   ОБРАЗОВАНИЕТО , МЛАДЕЖТА  И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

Май, 2010 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване

Тест по блгарски език и литература за IV клас

4ти клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване

Тест по Човекът и природата за IV клас

4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване

Тест по Човекът и обществото за IV клас

4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване

Тест по математика за IV клас

4ти клас - Математика - Външно оценяване

Тест по бълг. език и литература за IV клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

13 май 2008 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване

Тест по математика за IV клас

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

2007 г.

4ти клас - Математика - Външно оценяване

Тест по математика за IV клас

МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

14 май 2008 г.

4ти клас - Математика - Външно оценяване

Тест по математика за IV клас

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАTА

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

12 май 2009 г

4ти клас - Математика - Външно оценяване

Тест по математика за IV клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка и качеството на образованието

11 май 2010 г.  

4ти клас - Математика - Външно оценяване

Тест по човекът и природата за ΙV клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Център за контрол и оценка на качеството на образованието

12 май 2010 г. 

4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Център за контрол и оценка и качеството на образованието

13 май 2010 г.  

4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
16 май 2008 г.  

4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване

Тест по човекът и природата за ΙV клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май, 2008 г.

4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване

Тест по човекът и обществото за ΙV клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
15 май 2009 г.

4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване

Тест по човекът и природата за ΙV клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
14 май 2009 г.

4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване