Тестове: 6и клас

Програма MS Excel

6и клас - Информационни технологии - Външно оценяване

Програма MS Word

6и клас - Информационни технологии - Външно оценяване

Операционна и файлова система

6и клас - Информационни технологии - Външно оценяване

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика - Външно оценяване

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика - Външно оценяване

Тест по математика за VI клас

6и клас - Математика - Външно оценяване

Тест 2 по английски език за VI клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
2009

6и клас - Английски език - Външно оценяване

Тест 1 по английски език за VI клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
2010

6и клас - Английски език - Външно оценяване

Тест по история и цивилизация за VI клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

2010 г.

6и клас - История - Външно оценяване

Тест по география и икономика за VI клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

9 юни 2010 г.

6и клас - География - Външно оценяване

Тест по бълг.език и литература за VI кл.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЮНИ 2010 г.

6и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване

Тест по математика за VI клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

4 юни 2010 г.  

6и клас - Математика - Външно оценяване

Тест по човекът и природата за VІ клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2010 г. 

6и клас - Човекът и природата - Външно оценяване

Тест по география и икономика за VI клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – ЮНИ, 2009 г.

6и клас - География - Външно оценяване

Тест по История и цивилизация за VІ клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – ЮНИ, 2009 г.

6и клас - История - Външно оценяване

Тест по бълг. език и литература за VI клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІ КЛАС – ЮНИ, 2009 г.
БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

6и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване

Тест по математика за VI клас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІ КЛАС – ЮНИ, 2009 г.
МАТЕМАТИКА

6и клас - Математика - Външно оценяване