Тестовете за НВО, 4. клас

Оценяване

Скала за приравняване на точките в оценки »

Диктовки

Текст 1.

Текст 2.

Текст 3.

Текст 4.

Текст 5.

Текст 6.

Текст 7.

Текст 8.

Текст 9.

Текст 10.

Текст 11.

Текст 12.

Текст 13.

Текст 14.

Текст 15.

Текст 16.

Текст 17.

Текст 18.

Текст 19.

Текст 20.

Текст 21.

Текст 22.