Компютърна презентация


Тест към учебника по КМИТ за 7. клас на ИК Домино


7и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. На кой панел от менюто Insert се намират бутоните за вмъкване на видео и звук?

2. На кой панел от менюто Playback се намират бутоните за редактиране на видео?

3. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на диаграма?

4. Коя от показаните диаграми е радарна?

5. С бутона :

6. Кои от посочените файлови формати са за видео?

7. На панела Animation Pane се намират:

8. Организационна диаграма е:

9. Диаграмата на Вен е:

10. Графична схема, показваща етапи от изпълнение на задача, е:

11. С коя команда се вмъква видеообект от файл, записан на компютъра ви: