Компютърна текстообработка


Тест към учебника по КМИТ за 7. клас на ИК Домино


7и клас - Информационни технологии - Изпитен тест
1. На кой панел от менюто Layout се намират бутоните за вмъкване на елементи на таблица?

2. С кой бутон се извършва разделянето на една клетка?

3. С бутона :

4. С кой бутон се извършва обединяване на клетки?

5. С коя команда се маркира една клетка от таблица?

6. С бутона Split Table:

7. С бутона :

8. На кой панел от менюто Layout (Table) се намират бутоните за разделяне и обединение на клетка?9. Копирането на текст в паметта, при което той се изтрива от оригинално място се извършва с командата:

10. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на таблици?

11. С бутона :