Компютърно моделиране. Програмиране с JavaScript


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Кои от следните команди в JavaScript ще изведат на конзолата 7:
2. Кой от кодовете на JavaScript е еквивалентен на следните блокове от Scratch:


3. Кой от кодовете на JavaScript отговаря на блокчето:


4. Кой от кодовете в JavaScript е еквивалентен на блокa от Scratch:5. Кое от твърденията за компилатор и интерпретатор е вярно?


6. Кои блокове от Scratch съвпадат със следния код на JavaScript?

 

for (x=0; x<5; x=x+1) {
   alert("Здравей!");
}