Какво научихте в 6. клас


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Основният графичен формат за растерни изображения, създаден от фирмата Microsoft, е:2. Готови формули, които се задават с име и аргументи, се наричат:

3. На кой панел от менюто Insert се намират бутоните за вмъкване на звук:

4. Файловете с разширение jpg, jpeg, bmp, gif, png, tif са:

5. При кой достъп до интернет компютърът се свързва с базова станция чрез двупосочна радиопредавателна система:6. Форматиране на страница в MS Word се извършва от менюто:7. Номериране на страница в MS Word се извършва от менюто:8. Към настройките на операционната система не се отнася:9. Настройките на операционната система MS Windows се извършват от:10. Един тебибайт е равен на:11. Формулите в електронна таблица представляват:

12. Какъв код в Python отговаря на следния код в Scratch:13. Какво ще отпечата в конзолата програмата, написана на Python:
 

for a in range(3):
   print(a)

 14. При кой от посочените формати една презентация НЕ може да се променя: