Какво научихте в 6. клас


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Какво ще отпечата в конзолата програмата, написана на Python:
 

for a in range(3):
   print(a)

 2. Към настройките на операционната система не се отнася:3. Форматиране на страница в MS Word се извършва от менюто:4. Настройките на операционната система MS Windows се извършват от:5. Основният графичен формат за растерни изображения, създаден от фирмата Microsoft, е:6. Какъв код в Python отговаря на следния код в Scratch:7. При кой от посочените формати една презентация НЕ може да се променя:

8. На кой панел от менюто Insert се намират бутоните за вмъкване на звук:

9. Файловете с разширение jpg, jpeg, bmp, gif, png, tif са:

10. Номериране на страница в MS Word се извършва от менюто:11. При кой достъп до интернет компютърът се свързва с базова станция чрез двупосочна радиопредавателна система:12. Готови формули, които се задават с име и аргументи, се наричат:

13. Формулите в електронна таблица представляват:

14. Един тебибайт е равен на: