Компютърно моделиране. Програмиране с Python


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Кои блокове от Scratch съвпадат със следния код на Python?

 

for x in range (5):
   print ("Здравей!")

2. Кой от кодовете на Python е еквивалентен на следните блокове от Scratch:


3. Кое от твърденията за компилатор и интерпретатор е вярно?


4. Кои от следните команди ще изведат на конзолата 7:
5. Кой от кодовете на Python е еквивалентен на блокa от Scratch:6. Кой от кодовете на Python отговаря на блокчето: