Интернет и интегриране на дейности


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Услуга, която предлага възможност за едновременно общуване в реално време на потребители от цял свят, се нарича:

2. Профилът е:3. Цитирането е:

4. Модемът е:

5. Акаунтът представлява:

6. При локалната мрежа интернет достъп се осъществява чрез:7. Лицензът е:

8. Уникално име, чрез което ползващите достъп до интернет биват разпознати еднозначно, се нарича:

9. При кой достъп до интернет се използва GSM модем:10. Кой от посочените продукти няма лиценз General Public License (GNU):

11. Измислено име, което се използва като алтернатива на истинското име, се нарича:

12. Creative Commons e: