Компютърна презентация


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Времетраене на анимационен ефект се задава:

2. На кой панел от менюто Playback се намират бутоните за редактиране на видео и звук:

3. Избор на дизайн на презентация се извършва от менюто Design и панела с инструменти:

4. Опцията With Previous от текстовата кутия Start:

5. При отпечатване на презентация коя опция се използва, за да се отпечата само текущият слайд:

6. При кой от посочените формати една презентация може да се отвори с програмата MS Word и текстовете в нея позволяват да се редактират:

7. Стартиране на презентация се извършва от менюто:

8. Анимационни ефекти при преходи между слайдове се задават от менюто:

9. Характеристики на звукозапис, добавен в слайд, се задават от менюто:

10. Край на представяне на презентация може да се извърши с:

11. При отпечатване на презентация коя опция се използва, за да се отпечатат по няколко слайда на един печатен лист:

12. С командата Record Audio: