Компютърна презентация


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Времетраене на анимационен ефект се задава:

2. С командата Record Audio:

3. Избор на дизайн на презентация се извършва от менюто Design и панела с инструменти:

4. При кой от посочените формати една презентация може да се отвори с програмата MS Word и текстовете в нея позволяват да се редактират:

5. Край на представяне на презентация може да се извърши с:

6. Стартиране на презентация се извършва от менюто:

7. При отпечатване на презентация коя опция се използва, за да се отпечатат по няколко слайда на един печатен лист:

8. Опцията With Previous от текстовата кутия Start:

9. При отпечатване на презентация коя опция се използва, за да се отпечата само текущият слайд:

10. Характеристики на звукозапис, добавен в слайд, се задават от менюто:

11. Анимационни ефекти при преходи между слайдове се задават от менюто:

12. На кой панел от менюто Playback се намират бутоните за редактиране на видео и звук: