Работа с графични изображения


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Цветовата палитра RGB използва за основни цветове:

2. Формат, използван в интернет да съхрани изображение на лого или малка анимация, който поддържа прозрачност под обекта, е:

3. Част от изображението, която НЕ се вижда, се нарича:

4. Характеристиката на цветовете на изображение се нарича:

5. PNG е формат:

6. Кои от изброените твърдения са верни за векторните изображения?

7. Преобразуване на аналогова информация (текст, снимки, карти, звук, видео и др.) в цифрова (електронен вид) чрез електронни устройства (скенери, камери и др.) се нарича:

8. Разделителната способност е:

9. Кои от изброените твърдения са верни за растерните изображения?

10. Най-разпространеният формат за снимки и изображения, който широко се използва в интернет, е:

11. Цветовата палитра CMYK използва за основни цветове:

12. TIF е формат: