Обработка на таблични данни


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Типът за валута в MS Excel е:

2. При отпечатване на таблица коя опция се използва, за да се събере таблицата на един печатен лист:

3. С функцията SUM се изчислява:

4. Коя от формулите е изписана грешно:

5. Коя от формулите е изписана грешно:

6. Функция в електронна таблица се нарича:

7. Кое НЕ е адрес на област:

8. Израз в електронна таблица, в който участват останалите клетки със своите адреси, се нарича:

9. От кой раздел на диалоговия прозорец Page Setup се задава областта за печат и печатане на заглавия:

10. Типът за числа в програмата MS Excel е:

11. Типът за процент в MS Excel е:

12. Средноаритметична стойност се изчислява с функцията: