Компютърна текстообработка


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. На кой панел от менюто Home се намират бутоните за търсене на текст:

2. Размерът на полетата на страницата се извършва от падащото меню:3. Опцията Square поставя:

4. Кое от следващите понятия НЕ е характеристика на страница:

5. Чрез опцията Print Current Page задаваме отпечатването на:

6. На кой панел от менюто Layout се намират бутоните за задаване на характеристика на страница:

7. Замяната на всички намерени думи в даден документ се извършва с помощта на бутона:

8. Номериране на страница се извършва от менюто:

9. Панелът за вмъкване на изображения се намира в менюто:10. Отметката в полето Find whole words only от диалоговия прозорец Find and Replace води до търсене на:

11. Разстояние от текстовото поле до ръба на листа се нарича:12. Отпечатване на страница се извършва с командата Print от менюто: