Компютърна текстообработка


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Опцията Square поставя:

2. Замяната на всички намерени думи в даден документ се извършва с помощта на бутона:

3. Номериране на страница се извършва от менюто:

4. На кой панел от менюто Home се намират бутоните за търсене на текст:

5. Панелът за вмъкване на изображения се намира в менюто:6. Разстояние от текстовото поле до ръба на листа се нарича:7. Чрез опцията Print Current Page задаваме отпечатването на:

8. На кой панел от менюто Layout се намират бутоните за задаване на характеристика на страница:

9. Кое от следващите понятия НЕ е характеристика на страница:

10. Отпечатване на страница се извършва с командата Print от менюто:

11. Отметката в полето Find whole words only от диалоговия прозорец Find and Replace води до търсене на:

12. Размерът на полетата на страницата се извършва от падащото меню: