Операционна система и носители на информация


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за ОС?2. Най-малката единица за измерване на информация е:

3. Един мегабайт е равен на:

4. Кое от посочените изчисления е вярно:

5. Контролният панел е:

6. Текстовите файлове са с разширение:

7. Коя операционна система използвате в часовете по ИТ:

8. Видеофайловете имат разширение:

9. Файловият формат за електронни таблици има разширение:10. Към кои носители на информация се отнася обикновеният твърд диск:


11. Файловете с разширение wav, wma, mp3 са:

12. Операционни системи наричаме: