Операционна система и носители на информация


Тест към учебника по КМИТ за 6. клас - Домино


6и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Операционни системи наричаме:

2. Файловият формат за електронни таблици има разширение:3. Най-малката единица за измерване на информация е:

4. Към кои носители на информация се отнася обикновеният твърд диск:


5. Файловете с разширение wav, wma, mp3 са:

6. Контролният панел е:

7. Коя операционна система използвате в часовете по ИТ:

8. Кое от посочените изчисления е вярно:

9. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за ОС?10. Един мегабайт е равен на:

11. Видеофайловете имат разширение:

12. Текстовите файлове са с разширение: