Какво научихте в 5. клас


Тест към учебника по КМИТ за 5. клас - Домино


5и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Снимка, диаграма или рисунка, визуализирана на компютър се нарича:2. Кой елемент НЕ е част от компютърния прозорец:

3. Съвкупност от данни, съхранени под определено име, се нарича:

4. Информационни технологии наричаме:

5. Програмата MS Word се използва за:

6. Нова папка се създава с командата:

7. Кой от посочените графични формати НЕ е растерен:

8. Кой е диалоговият прозорец за форматиране на абзац:

9. Кой от посочените формати е звуков:

10. Браузърът е:

11. Кой режим на визуализация дава възможност за въвеждане на бележки на автора на презентацията:

12. Слайд се нарича:

13. Нежеланите неидентифицирани писма се наричат:

14. Кой от следните адреси на клетки НЕ е изписан правилно: