Какво научихте в 5. клас


Тест към учебника по КМИТ за 5. клас - Домино


5и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Снимка, диаграма или рисунка, визуализирана на компютър се нарича:2. Кой елемент НЕ е част от компютърния прозорец:

3. Съвкупност от данни, съхранени под определено име, се нарича:

4. Кой е диалоговият прозорец за форматиране на абзац:

5. Кой от посочените формати е звуков:

6. Кой от посочените графични формати НЕ е растерен:

7. Програмата MS Word се използва за:

8. Кой режим на визуализация дава възможност за въвеждане на бележки на автора на презентацията:

9. Нежеланите неидентифицирани писма се наричат:

10. Кой от следните адреси на клетки НЕ е изписан правилно:

11. Слайд се нарича:

12. Браузърът е:

13. Нова папка се създава с командата:

14. Информационни технологии наричаме: