Компютърна презентация


Тест към учебника по КМИТ за 5. клас - Домино


5и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Изборът на режим на работа се извършва от менюто:

2. За стартиране на презентация използваме:

3. Кой режим на визуализация дава възможност за въвеждане на бележки на автора на презентацията:

4. В кой от посочените шаблони за нов слайд има предвидено поле за вмъкване на диаграма, схема или снимка:

5. Иконата за стартиране на програмата Microsoft PowerPoint е:

6. Графичните изображения в презентации:7. Добавяне и изтриване на слайд се извършва от менюто:

8. Кой режим на визуализация се използва при създаване и редактиране на презентация:

9. За завършване на презентация използваме:

10. С помощта на бутона се:11. Компютърната презентация е:

12. Кое от твърденията е вярно?
13. Стандартното разширение на файловете, създавани с програмата Microsoft PowerPoint, е:

14. Към елементите на слайд НЕ се включва:

15. Структурата на оформлението на елементите на слайд се избира от падащото меню New Slide, което се намира на менюто:

16. Основният елемент, от който се изгражда презентация, е: