Обработка на таблични данни


Тест към учебника по КМИТ за 5. клас - Домино


5и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Иконата за стартиране на програмата Microsoft Excel е:

2. Активирането на Wrap text служи за:

3. Кой от показаните бутони се използва за задаване на ориентацията на данни в клетка:

4. Адресът на клетка на електронната таблица се образува от:

5. Коe от посочените понятия НЕ е елемент на електроннна таблица:

6. В клетка на електронната таблица може да се въвеждат:

7. Кой от следните адреси на клетки е изписан правилно:

8. Бутонът се използва за:9. Електронните таблици служат за:

10. Документът, който се създава и обработва в програмата MS Excel, се нарича:

11. За маркиране на несъседни клетки се използва клавиш:

12. Диаграмите представляват:

13. Ако една клетка вече има стойност и въведете нова, то: