Компютърна текстообработка


Тест към учебника по КМИТ за 5. клас - Домино


5и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Клавишът Enter се използва:

2. Преди да бъде изтрит даден текст, той трябва да се:

3. Иконата за стартиране на програмата Microsoft Word е:

4. Форматирането на текст представлява:

5. Редактирането на текст представлява:6. Документ, изготвен с програмата MS Word, НЕ може да се съхрани във формат:7. Кой е диалоговият прозорец за форматиране на символи:8. С коя команда се съхранява нов файл:

9. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за символите:10. Коя от изброените програми не е текстов редактор:11. Правилното въвеждане на текст изисква:

12. Коя от изброените характеристики се отнася за форматиране на абзац:

13. Коя от изброените характеристики се отнася за форматиране на символи:

14. При компютърната текстообработка абзацът е:15. Основните структурни единици на текстов документ са: