Създаване и обработка на графично изображение


Тест към учебника по КМИТ за 5. клас - Домино


5и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Кой от показаните бутони се използва за запълване с цвят:

2. Кой от показаните бутони се използва за трансформация на изображение:

3. Инструментите за обработка на графично изображение се намират на панела:


4. В областта Skew (Degrees) се задава:

5. Кой от показаните бутони се използва за създаване на собствен цвят:

6. С кой инструмент се изчертава квадрат:7. С кой инструмент се изчертава окръжност:8. Цветовата палитра RGB използва за основни цветове:

9. Програмата Paint се използва за:

10. Малка точка, с променлив цвят и яркост, която изгражда дадено цифрово изображение, се нарича:

11. Инструментът за рисуване с молив (Pencil) се намира на панела с инструменти:12. Настройване на текстова кутия се извършва с опциите от панела:13. Инструментът за изчертаване на линия (Line) се намира на панела с инструменти:

14. Кой диалогов прозорец се използва за настройка на лист за отпечатване на изображение?