Звук и видеоинформация


Тест към учебника по КМИТ за 5. клас - Домино


5и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Кой от посочените формати НЕ е звуков:2. Кой от посочените формати НЕ е видеоформат:3. Коя от посочените програми се използва за възпроизвеждане на звук и видео:4. Устройство за индивидуално слушане на музика, реч или друг звуков сигнал се нарича:5. Изходно периферно устройство, с чиято помощ се възпроизвежда звук, се нарича:

6. Микрофонът е:7. С кой бутон се стартира файлът в програма за възпроизвеждане на звукова информация:8.  С кой бутон спирате изпълнението в програма за възпроизвеждане на звукова информация:9. Видеокартата е:10. С кой бутон временно може да спирате прослушването в програма за възпроизвеждане на звукова информация:11. Звуковата карта е: