Интернет


Тест към учебника по КМИТ заа 5. клас - Домино


5и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Кое от изброените НЕ e браузър:2. Заявка за търсене се нарича:

3. Кое от изброените НЕ e търсеща машина:4. Компютърна програма, която се използва за възпроизвеждане на уеб страници, се нарича:


5. Метод за предаване на информация, при който части от текст или изображение могат да съдържат връзка към друга информация, се нарича:6. Прикаченият файл е:7. Поставяне на знак тире пред ключова дума указва на търсачката, че:

8. Кой от следните адреси е адрес на електронна поща:9. Адресът на уеб страницата, която желаете да разгледате, се въвежда:10. В папката Спам на пощенската кутия се съхраняват: