Компютърна система и информационни технологии


Тест към учебника по КМИТ за 5. клас - Домино


5и клас - Информационни технологии - Оценка на ниво
1. Разширението на файла служи за:

2. С кой от показаните бутони се скрива (минимизира) прозорец:

3. Командата за преименуване на папка (файл) е:

4. Към хардуера НЕ се отнася:

5. Към изходните периферни устройства се отнася:

6. Компютърната система представлява:

7. Начинът на подреждане на файловете и папките в компютъра се нарича:8. Списъци от команди, чрез които се извършват определени действия, представляват:

9. Програмата File Explorer:

10. Командите за копиране и вмъкване на папка (файл) са:

11. Интерфейсът представлява:12. Десктоп се нарича:

13. Името на кой от файловете е недопустимо:14. Името на кой от файловете е изписано правилно:15. Мястото за съхранение на изтрити файлове се нарича: