Компютърна презентация


Тест към учебник по ИТ за 7. клас


7и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. На кой панел от менюто Insert се намират бутоните за вмъкване на видео и звук:2. С командата Record Audio:

3. На кой панел от менюто Playback се намират бутоните за редактиране на видео и звук:

4. С бутона

5. Кои от посочените файлови формати са за видео:

6. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на диаграма:

7. Коя от показаните диаграми е радарна:

8. На панела Animation Pane се намират:

9. Организационна диаграма е:

10. Диаграмата на Вен е:

11. Стартиране на презентация се извършва от менюто:12. При отпечатване на презентация коя опция се използва, за да се отпечатат по няколко слайда на един печатен лист: