Обработка на таблични данни


Тест към учебник по ИТ за 7. клас

Домино ЕООД


7и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Типът за числа в програмата MS Excel е:

2. Средноаритметичната стойност се изчислява с функцията:

3. От раздела Number на диалоговия прозорец Format Cells се задава:

4. При копиране и вмъкване на формула:5. Бутонът за сортиране на данни от панела Sort&Filter се намира:

6. Кой от показаните бутони се използва за сортиране на данни:

7. Критерий, по който да се извърши сортиране, се задава:

8. На кой панел от менюто Insert се намират бутоните за вмъкване на диаграми:

9. От кой панел на менюто Design се редактират отделните елементи на диаграма:

10. От кой панел на менюто Design се сменя областта от таблицата, която е маркирана:

11. От кой раздел на диалоговия прозорец Page Setup се задава областта за печат и печатане на заглавия:

12. При отпечатване на таблица коя опция се използва, за да се събере таблицата на един печатен лист: