Компютърна текстообработка


Тест към учебник по ИТ за 7. клас

Домино ЕООД


7и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на математически символи:2. На кой панел от менюто Layout се намират бутоните за вмъкване на елементи на таблица:3. С коя команда се маркира една клетка от таблица:

4. С кой бутон се извършва разделянето на една клетка:

5. С кой бутон се извършва обединяване на клетки:

6. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на специални символи и знаци:

7. С бутона

8. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на графични форми:

9. Кой от показаните бутони се използва за вмъкване на графичнa схема:10. На кой панел от менюто Format се намират готови образци за избор на стил на графична форма:

11. С кой бутон се променя разположението на графичната форма спрямо текста:

12. От панела Layout на менюто Design можете да: