Компютърни системи за защита на данните


Тест към учебник по ИТ за 7. клас

Домино ЕООД


7и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Шината е:

2. Към основните компоненти на компютърната система не се отнася:

3. Аритметично-логическото устройство е част от:

4. Тактовата честота се измерва със:

5. Към характеристиките на централния процесор НЕ се отнася:6. Програмният код на стартираните програми се съхранява във:

7. Оперативната памет е:
8. Коя от посочените програми не е антивирусна:

9. Кое не се отнася към правилата за сигурност:

10. Троянските коне са:

11. Спамът: